NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

Data pro INSPIRE, téma chráněná území

Z dat geografického informačního systému památkové péče publikujeme v souladu se směrnicí infrastruktury pro prostorové informace v Evropě (INSPIRE) specielně vytvořenou vrstvu geografických prvků, jejíž metadata naleznete zde, dvěma způsoby:

mapovou službou standardu WMS ---- metadatový záznam služby

stahovací službou ATOM ---- metadatový záznam služby

Zájmové území je pro účely ATOM služby rozděleno do souborů odpovídajících dělení NUTS3 (Nomenclature of Units for Territorial Statistics), tj. normalizované klasifikaci územních celků pro potřeby statistických a analytických šetření. Toto dělení odpovídá v České Republice územní úrovni/jednotkám krajů.

Název jednotlivého ztažitelného .gml souboru je tak konstruován z: identifikátoru státu (CZ) - identifikátoru organizace (IČ NPÚ)- identifikátoru datové sady (tématu chráněných území - Protected Sites) - kódu jednotky NUTS3. Příklad dat pro hlavní město Prahu: CZ-75032333-NPU_PS_CZ010.xml

Kod CR

Nazev

Region

PlatiOd

NutsLau

43

Plzeňský kraj

35

30.11.2017

CZ032

94

Pardubický kraj

51

30.3.2017

CZ053

19

Hlavní město Praha

19

23.11.2016

CZ010

27

Středočeský kraj

27

4.12.2017

CZ020

60

Ústecký kraj

43

2.5.2018

CZ042

78

Liberecký kraj

51

2.5.2018

CZ051

86

Královéhradecký kraj

51

8.6.2017

CZ052

116

Jihomoravský kraj

60

20.12.2017

CZ064

124

Olomoucký kraj

78

6.4.2018

CZ071

132

Moravskoslezský kraj

86

6.4.2018

CZ080

141

Zlínský kraj

78

29.11.2017

CZ072

35

Jihočeský kraj

35

13.12.2017

CZ031

108

Kraj Vysočina

60

20.12.2017

CZ063

51

Karlovarský kraj

43

18.6.2018

CZ041

Data, vstupující do obou typů služeb, jsou generována nepravidelně (max. však čvrtletně) a poskytována pod licencí CC BY-SA 4.0 CZ

Integrovaný operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj


Úvodní strana Geoportálu NPÚ Prohlášení o přístupnosti Správce GIS Vytvořil VARS BRNO a.s. © Národní památkový ústav